• Miewasz problemy z nieznanymi typami plików?

    Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci je rozwiązać!

Konwersja pliku PS do PDF

Czym jest konwersja PS do PDF?

Konwersja typu PS do PDF to nic innego, jak zmiana struktury danych zapisanych w pliku PS w ten sposób, aby po zapisaniu pliku z nowym rozszerzeniem PDF możliwe było jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać, że konwersję plików można wykonać w przypadku, kiedy pliki - w tym przypadku PS i PDF - są ze sobą w jakiś sposób powiązane (np. dane zapisane w jednym pliku można także zaprezentować przy pomocy innego formatu). Taka sytuacja ma miejsce gdy mamy do czynienia np. z dwoma plikami tekstowymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby przekonwertować plik zawierający ścieżkę audio do formatu, który obsługuje obrazy.

Jak przekonwertować plik PS do PDF?

Na tej stronie znajdziesz listę aplikacji, które pomogą Ci w konwersji pliku PS do wybranego formatu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pobrać i zainstalować jedną z aplikacji, nastepnie otworzyć źródłowy plik PS - wybrać "Zapisz jako" i z dostępnych formatów wybrać wybrany plik docelowy, w tym przypadku PDF. Oczywiście w każdej apliakcji proces ten może się delikatnie różnić, jednak schemat postępowania zawsze pozostaje podobny.

Programy, którze przekonwertują plik PS do PDF

Po co wykonujemy konwersję PS do PDF?

Konwersję pliku wykonujemy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przedstawić dane zawarte w pliku źródłowym PS w inny sposób niż dotychczas. Inną sytuacją która zmusza nas do konwersji PS do PDF jest chęć edycji danych zawartych w pliku PS, programem który obsługuje jedynie pliki PS (bo np. potrzebujemy użyć specjalistycznej zawartej jedynie w tym programie funkcji).

Znajdź plik