• Miewasz problemy z nieznanymi typami plików?

    Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci je rozwiązać!

Konwersja pliku SUB do TEXT

Czym jest konwersja SUB do TEXT?

Konwersja typu SUB do TEXT to nic innego, jak zmiana struktury danych zapisanych w pliku SUB w ten sposób, aby po zapisaniu pliku z nowym rozszerzeniem TEXT możliwe było jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać, że konwersję plików można wykonać w przypadku, kiedy pliki - w tym przypadku SUB i TEXT - są ze sobą w jakiś sposób powiązane (np. dane zapisane w jednym pliku można także zaprezentować przy pomocy innego formatu). Taka sytuacja ma miejsce gdy mamy do czynienia np. z dwoma plikami tekstowymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby przekonwertować plik zawierający ścieżkę audio do formatu, który obsługuje obrazy.

Jak przekonwertować plik SUB do TEXT?

Na tej stronie znajdziesz listę aplikacji, które pomogą Ci w konwersji pliku SUB do wybranego formatu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pobrać i zainstalować jedną z aplikacji, nastepnie otworzyć źródłowy plik SUB - wybrać "Zapisz jako" i z dostępnych formatów wybrać wybrany plik docelowy, w tym przypadku TEXT. Oczywiście w każdej apliakcji proces ten może się delikatnie różnić, jednak schemat postępowania zawsze pozostaje podobny.

Programy, którze przekonwertują plik SUB do TEXT

Po co wykonujemy konwersję SUB do TEXT?

Konwersję pliku wykonujemy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przedstawić dane zawarte w pliku źródłowym SUB w inny sposób niż dotychczas. Inną sytuacją która zmusza nas do konwersji SUB do TEXT jest chęć edycji danych zawartych w pliku SUB, programem który obsługuje jedynie pliki SUB (bo np. potrzebujemy użyć specjalistycznej zawartej jedynie w tym programie funkcji).

Znajdź plik
Inne możliwe konwersje pliku SUB
SUB do SRT SUB do TXT