• Miewasz problemy z nieznanymi typami plików?

    Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci je rozwiązać!

Konwersja pliku OST do PST

Czym jest konwersja OST do PST?

Konwersja typu OST do PST to nic innego, jak zmiana struktury danych zapisanych w pliku OST w ten sposób, aby po zapisaniu pliku z nowym rozszerzeniem PST możliwe było jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać, że konwersję plików można wykonać w przypadku, kiedy pliki - w tym przypadku OST i PST - są ze sobą w jakiś sposób powiązane (np. dane zapisane w jednym pliku można także zaprezentować przy pomocy innego formatu). Taka sytuacja ma miejsce gdy mamy do czynienia np. z dwoma plikami tekstowymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby przekonwertować plik zawierający ścieżkę audio do formatu, który obsługuje obrazy.

Jak przekonwertować plik OST do PST?

Na tej stronie znajdziesz listę aplikacji, które pomogą Ci w konwersji pliku OST do wybranego formatu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pobrać i zainstalować jedną z aplikacji, nastepnie otworzyć źródłowy plik OST - wybrać "Zapisz jako" i z dostępnych formatów wybrać wybrany plik docelowy, w tym przypadku PST. Oczywiście w każdej apliakcji proces ten może się delikatnie różnić, jednak schemat postępowania zawsze pozostaje podobny.

Programy, którze przekonwertują plik OST do PST

Po co wykonujemy konwersję OST do PST?

Konwersję pliku wykonujemy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przedstawić dane zawarte w pliku źródłowym OST w inny sposób niż dotychczas. Inną sytuacją która zmusza nas do konwersji OST do PST jest chęć edycji danych zawartych w pliku OST, programem który obsługuje jedynie pliki OST (bo np. potrzebujemy użyć specjalistycznej zawartej jedynie w tym programie funkcji).

Znajdź plik