• Miewasz problemy z nieznanymi typami plików?

    Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci je rozwiązać!

Konwersja pliku WRI do EPUB

Czym jest konwersja WRI do EPUB?

Konwersja typu WRI do EPUB to nic innego, jak zmiana struktury danych zapisanych w pliku WRI w ten sposób, aby po zapisaniu pliku z nowym rozszerzeniem EPUB możliwe było jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać, że konwersję plików można wykonać w przypadku, kiedy pliki - w tym przypadku WRI i EPUB - są ze sobą w jakiś sposób powiązane (np. dane zapisane w jednym pliku można także zaprezentować przy pomocy innego formatu). Taka sytuacja ma miejsce gdy mamy do czynienia np. z dwoma plikami tekstowymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby przekonwertować plik zawierający ścieżkę audio do formatu, który obsługuje obrazy.

Jak przekonwertować plik WRI do EPUB?

Na tej stronie znajdziesz listę aplikacji, które pomogą Ci w konwersji pliku WRI do wybranego formatu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pobrać i zainstalować jedną z aplikacji, nastepnie otworzyć źródłowy plik WRI - wybrać "Zapisz jako" i z dostępnych formatów wybrać wybrany plik docelowy, w tym przypadku EPUB. Oczywiście w każdej apliakcji proces ten może się delikatnie różnić, jednak schemat postępowania zawsze pozostaje podobny.

Programy, którze przekonwertują plik WRI do EPUB

Po co wykonujemy konwersję WRI do EPUB?

Konwersję pliku wykonujemy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przedstawić dane zawarte w pliku źródłowym WRI w inny sposób niż dotychczas. Inną sytuacją która zmusza nas do konwersji WRI do EPUB jest chęć edycji danych zawartych w pliku WRI, programem który obsługuje jedynie pliki WRI (bo np. potrzebujemy użyć specjalistycznej zawartej jedynie w tym programie funkcji).

Znajdź plik
Inne możliwe konwersje pliku WRI
WRI do AWW WRI do DOC WRI do DOCHTML WRI do DOCM WRI do DOCX WRI do LWP