• Miewasz problemy z nieznanymi typami plików?

    Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci je rozwiązać!

Konwersja pliku TPZ do EPUB

Czym jest konwersja TPZ do EPUB?

Konwersja typu TPZ do EPUB to nic innego, jak zmiana struktury danych zapisanych w pliku TPZ w ten sposób, aby po zapisaniu pliku z nowym rozszerzeniem EPUB możliwe było jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać, że konwersję plików można wykonać w przypadku, kiedy pliki - w tym przypadku TPZ i EPUB - są ze sobą w jakiś sposób powiązane (np. dane zapisane w jednym pliku można także zaprezentować przy pomocy innego formatu). Taka sytuacja ma miejsce gdy mamy do czynienia np. z dwoma plikami tekstowymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby przekonwertować plik zawierający ścieżkę audio do formatu, który obsługuje obrazy.

Jak przekonwertować plik TPZ do EPUB?

Na tej stronie znajdziesz listę aplikacji, które pomogą Ci w konwersji pliku TPZ do wybranego formatu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pobrać i zainstalować jedną z aplikacji, nastepnie otworzyć źródłowy plik TPZ - wybrać "Zapisz jako" i z dostępnych formatów wybrać wybrany plik docelowy, w tym przypadku EPUB. Oczywiście w każdej apliakcji proces ten może się delikatnie różnić, jednak schemat postępowania zawsze pozostaje podobny.

Programy, którze przekonwertują plik TPZ do EPUB

Po co wykonujemy konwersję TPZ do EPUB?

Konwersję pliku wykonujemy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przedstawić dane zawarte w pliku źródłowym TPZ w inny sposób niż dotychczas. Inną sytuacją która zmusza nas do konwersji TPZ do EPUB jest chęć edycji danych zawartych w pliku TPZ, programem który obsługuje jedynie pliki TPZ (bo np. potrzebujemy użyć specjalistycznej zawartej jedynie w tym programie funkcji).

Znajdź plik