• Miewasz problemy z nieznanymi typami plików?

    Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci je rozwiązać!

Konwersja pliku SRT do TXT

Czym jest konwersja SRT do TXT?

Konwersja typu SRT do TXT to nic innego, jak zmiana struktury danych zapisanych w pliku SRT w ten sposób, aby po zapisaniu pliku z nowym rozszerzeniem TXT możliwe było jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać, że konwersję plików można wykonać w przypadku, kiedy pliki - w tym przypadku SRT i TXT - są ze sobą w jakiś sposób powiązane (np. dane zapisane w jednym pliku można także zaprezentować przy pomocy innego formatu). Taka sytuacja ma miejsce gdy mamy do czynienia np. z dwoma plikami tekstowymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby przekonwertować plik zawierający ścieżkę audio do formatu, który obsługuje obrazy.

Jak przekonwertować plik SRT do TXT?

Na tej stronie znajdziesz listę aplikacji, które pomogą Ci w konwersji pliku SRT do wybranego formatu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pobrać i zainstalować jedną z aplikacji, nastepnie otworzyć źródłowy plik SRT - wybrać "Zapisz jako" i z dostępnych formatów wybrać wybrany plik docelowy, w tym przypadku TXT. Oczywiście w każdej apliakcji proces ten może się delikatnie różnić, jednak schemat postępowania zawsze pozostaje podobny.

Programy, którze przekonwertują plik SRT do TXT

Po co wykonujemy konwersję SRT do TXT?

Konwersję pliku wykonujemy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przedstawić dane zawarte w pliku źródłowym SRT w inny sposób niż dotychczas. Inną sytuacją która zmusza nas do konwersji SRT do TXT jest chęć edycji danych zawartych w pliku SRT, programem który obsługuje jedynie pliki SRT (bo np. potrzebujemy użyć specjalistycznej zawartej jedynie w tym programie funkcji).

Znajdź plik
Inne możliwe konwersje pliku SRT
SRT do ASS SRT do SUB