• Miewasz problemy z nieznanymi typami plików?

    Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci je rozwiązać!

Konwersja pliku NFO do TXT

Czym jest konwersja NFO do TXT?

Konwersja typu NFO do TXT to nic innego, jak zmiana struktury danych zapisanych w pliku NFO w ten sposób, aby po zapisaniu pliku z nowym rozszerzeniem TXT możliwe było jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać, że konwersję plików można wykonać w przypadku, kiedy pliki - w tym przypadku NFO i TXT - są ze sobą w jakiś sposób powiązane (np. dane zapisane w jednym pliku można także zaprezentować przy pomocy innego formatu). Taka sytuacja ma miejsce gdy mamy do czynienia np. z dwoma plikami tekstowymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby przekonwertować plik zawierający ścieżkę audio do formatu, który obsługuje obrazy.

Jak przekonwertować plik NFO do TXT?

Na tej stronie znajdziesz listę aplikacji, które pomogą Ci w konwersji pliku NFO do wybranego formatu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pobrać i zainstalować jedną z aplikacji, nastepnie otworzyć źródłowy plik NFO - wybrać "Zapisz jako" i z dostępnych formatów wybrać wybrany plik docelowy, w tym przypadku TXT. Oczywiście w każdej apliakcji proces ten może się delikatnie różnić, jednak schemat postępowania zawsze pozostaje podobny.

Programy, którze przekonwertują plik NFO do TXT

Po co wykonujemy konwersję NFO do TXT?

Konwersję pliku wykonujemy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przedstawić dane zawarte w pliku źródłowym NFO w inny sposób niż dotychczas. Inną sytuacją która zmusza nas do konwersji NFO do TXT jest chęć edycji danych zawartych w pliku NFO, programem który obsługuje jedynie pliki NFO (bo np. potrzebujemy użyć specjalistycznej zawartej jedynie w tym programie funkcji).

Znajdź plik