• Miewasz problemy z nieznanymi typami plików?

    Dobrze trafiłeś, pomożemy Ci je rozwiązać!

Konwersja pliku ASS do SRT

Czym jest konwersja ASS do SRT?

Konwersja typu ASS do SRT to nic innego, jak zmiana struktury danych zapisanych w pliku ASS w ten sposób, aby po zapisaniu pliku z nowym rozszerzeniem SRT możliwe było jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać, że konwersję plików można wykonać w przypadku, kiedy pliki - w tym przypadku ASS i SRT - są ze sobą w jakiś sposób powiązane (np. dane zapisane w jednym pliku można także zaprezentować przy pomocy innego formatu). Taka sytuacja ma miejsce gdy mamy do czynienia np. z dwoma plikami tekstowymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby przekonwertować plik zawierający ścieżkę audio do formatu, który obsługuje obrazy.

Jak przekonwertować plik ASS do SRT?

Na tej stronie znajdziesz listę aplikacji, które pomogą Ci w konwersji pliku ASS do wybranego formatu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy pobrać i zainstalować jedną z aplikacji, nastepnie otworzyć źródłowy plik ASS - wybrać "Zapisz jako" i z dostępnych formatów wybrać wybrany plik docelowy, w tym przypadku SRT. Oczywiście w każdej apliakcji proces ten może się delikatnie różnić, jednak schemat postępowania zawsze pozostaje podobny.

Programy, którze przekonwertują plik ASS do SRT

Po co wykonujemy konwersję ASS do SRT?

Konwersję pliku wykonujemy najczęściej w sytuacji, gdy chcemy przedstawić dane zawarte w pliku źródłowym ASS w inny sposób niż dotychczas. Inną sytuacją która zmusza nas do konwersji ASS do SRT jest chęć edycji danych zawartych w pliku ASS, programem który obsługuje jedynie pliki ASS (bo np. potrzebujemy użyć specjalistycznej zawartej jedynie w tym programie funkcji).

Znajdź plik
Inne możliwe konwersje pliku ASS
ASS do SUB